een manager wast 4x per dag zijn handen

Go to the gemba, of wel het werkvloeren. Een goede Lean manager is meermalen per dag op de werkvloer om het proces zelf waar te nemen.