Wat is Lean?

Achtergrond van Lean

Lean is een filosofie die organisaties helpt om verspillingsvrij optimale klantwaarde te leveren. Helaas wordt dit vaak, onterecht, alleen maar geaccocieerd met procesoptimalisatie en met minder mensen hetzelfde werk doen. Lean is juist veel meer dan dat!

Het Lean systeem is gebaseerd op 3 belangrijke pijlers:

  • Purpose, het bestaansrecht en werkelijke doel van de organisatie. Het doen van de juiste dingen.
  • Process, Efficient werken aan maximale klantwaarde
  • People, zijn we in staat om een cultuur van Continu Verbeteren te ontwikkelen.

Vanuit dat systeem werken we aan 3 aspecten die belangrijk zijn voor een goede bedrijfsvoering: klantwaarde, medewerkertevredenheid en het operationele resultaat. In een goede balans tussen deze 3 aspecten (de waardeketen), leidt dit tot een cultuurverandering waarbij medewerkers zich veilig voelen en gemotiveerd invulling geven aan een steeds hogere klanttevredenheid. In kleine stapjes werken we aan hogere kwaliteit, meer klantwaarde en effectieve inzet van middelen.

Historie van Lean

Lean is al oud, zelfs in de middeleeuwen zijn al principes van Lean te zien. In het oude Venetië werden al volgens het flow principe (oorlog)boten gebouwd! Recenter heeft Henri Ford met Lean principes de auto voor het grote publiek bereikbaar gemaakt. In productieomgevingen kennen we lean het langst, waarbij Toyota het voorbeeld is van het Lean werken zoals wij dat nu kennen.

In de jaren na de 2e wereldoorlog kenden wij in het westen Marshall hulp en konden we met voldoende geld invulling geven aan de wederopbouw. In Japan waren ze daarentegen volledig berooid en waren ze genoodzaakt hersens te gebruiken in plaats van geld. Door slimmer te werken is de economie in Japan gevormd tot het niveau dat we nu kennen. In de jaren ’70 viel op dat de auto industrie sterker en betrouwbaarder was dan in de VS en hebben 2 onderzoekers (Womack & Jones) onderzoek gedaan naar de werkwijze bij Toyota. Hun bevindingen, beschreven in het boek “Lean Thinking” vormt de basis voor het Lean zoals wij dat nu kennen.

Aanvankelijk is Lean toegepast in productieomgevingen en is Scania in Nederland een goed voorbeeld. Vlak na de eeuwwisseling kwam Lean ook in beeld bij administratieve omgevingen, zoals de energieleveranciers en later ook gemeenten, borgleveranciers en woningcorporaties. Ook in die omgeving kennen we fraaie voorbeelden van het werken volgens de Lean filosofie.

Lean thinking

Maak laagdrempelig kennis met Lean

Als organisatie kunt u op een laagdrempelige wijze kennis maken met Lean als organisatie model. Speciaal voor de corporatiesector hebben wij een Lean Kennismakingsworkshop ontwikkeld. In een simulatiespel leert u als team om Lean toe te passen en ervaart u de kracht van Continu Verbeteren. Voor groepen tussen 8 en 16 personen verzorgen wij een 3,5 uur durende workshop en nemen wij u mee in het Lean systeem en de 5 Lean principes. Uiteraard verlaat u de workshop niet als volleerd Lean expert, maar heeft u en uw organisatie een beter beeld bij deze methodiek. Dit kan in ieder geval een mooi moment zijn om vast te stellen wat Lean voor u te bieden heeft. Naast een bescheiden investering zijn er geen verplichtingen of verwachtingen. 

Neem contact op voor meer informatie en kosten van deze Lean Kennismakingsworkshop

Ja! ik wil meer weten over deze workshop.