Project Description

Interim Management

Tijdelijke ondersteuning op gebied van Interim Management en Verander Management

Resultaat

 • 25% reductie van huurderving in het verhuurmutatieproces
 • 30% doorlooptijdverkorting bij de uitvoering van werkzaamheden
 • Terugdringen van de belasting op de klantenservice door effectievere processen
 • Hogere klanttevredenheid
 • Hogere medewerkertevredenheid
 • Verbeterd financieel resultaat (lager kosten/hogere opbrengsten)

Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Nidva interim management

Heeft uw Corporatie tijdelijke uitval van een leidinggevende of staat u voor een veranderopgave? Nidva ondersteunt uw organisatie op gebied van Interim Management en Change Management.

Jarenlange ervaring in management in combinatie met Lean expertise helpt uw organisatie bij diverse vraagstukken.

 • Interim Management

 • Verander Management

 • Lean Management en procesoptimalisatie

Aanpak

Heeft u een probleem met tijdelijke uitval van een leidinggevende of heeft uw organisatie structureel problemen die u duurzaam wilt oplossen? Nidva is de specialist voor de corporatiesector en organisaties die sterke relaties hebben met corporaties. Jarenlange ervaring op gebied van interim management, verandermanagement en Lean management staan voor u klaar!

Voorafgaand aan een project vindt vrijblijvend een uitgebreid intakegesprek plaats. Doelstellingen en wederzijdse verwachtingen worden besproken en meetbaar gemaakt. Op basis daarvan wordt een projectplan opgesteld met mijlpalen en een tijdplan. Tijdens frequente evaluaties blijft u geïnformeerd over de voortgang en worden waar nodig zaken bijgesteld.

Zowel bij tijdelijke vervanging als bij een veranderopgave, krijgt u, gevraagd en ongevraagd, advies op geconstateerde knelpunten. Op die manier heeft inhuur altijd meerwaarde!

 • Interim management

 • Verander management

 • Lean management

 • Detachering op diverse niveau’s