Project Description

Lean Consultancy

MEER BEREIKEN MET EEN GOED SYSTEEM EFFECTIEVE ORGANISATIES EN EFFICIËNTE PROCESSEN

Wat is Lean?

Lean als bedrijfsfilosofie is gebaseerd op het leveren van maximale klantwaarde in een verspillingsvrije organisatie.

Reeds in de middeleeuwen zijn voorbeelden van Lean bekend die nu nog steeds succesvol worden toegepast. Lean is dus niet nieuw. Lean zoals we dat nu toepassen kent zijn oorsprong bij Toyota die in de wederopbouw genoodzaakt was om slimmer te werken en Lean als systeem heeft ontwikkeld.

Na jaren met veel succes in productie omgevingen te zijn toegepast is sinds ongeveer 2008 het Lean systeem ook in servicegerichte en administratieve bedrijfstakken toegepast. Denk hierbij aan gemeenten, zorginstellingen, ziekenhuizen, energiemaatschappijen en woningcorporaties.

Lean voor uw organisatie

Lopen processen niet goed? Zijn uw klanten ontevreden? Is de medewerkertevredenheid laag? Wilt u meer bereiken met uw organisatie?

Allemaal redenen om Lean in uw organisatie te implementeren. Maar hoe doe je dat? Het begint met een goede doelstelling of heldere probleemdefinitie, die aansluiten op de missie en visie van uw organisatie. Al tijdens een verkennend gesprek komen deze aspecten aan bod en helpen wij u hierbij. Vervolgens onderzoeken we uw organisatie op werkprocessen, resultaten en spreken ook medewerkers op de werkvloer om een goed beeld te krijgen van uw uitdaging. Knelpunten in de werkprocessen, verspillingen die geld kosten maar u niets opleveren en de wijze waarop de werkelijke klantwensen worden ingevuld worden onderzocht. Vervolgens herleiden we, samen met uw team, de oorzaken van de knelpunten die zijn waargenomen en lossen we die oorzaken structureel op.

Gedurende het project raken uw medewerkers steeds meer bekend met Lean als effectief middel om met meer plezier efficiënt uw klanten te helpen en productiever te worden. Dit is ook het moment om, indien wenselijk, een deel van uw medewerkers en leidinggevenden te trainen en hen in staat te stellen de vervolgstappen succesvol op te pakken. Uw leidinggevenden krijgen tools in handen om prestaties met de teams te bespreken, grondoorzaken te onderzoeken en een cultuur van Continu Verbeteren te ondersteunen.

Het uitgangspunt

we doen het een keer voor

we doen het een keer samen

en we kijken een keer met u mee

zorgen ervoor dat uw organisatie zo snel als mogelijk zelfstandig aan de slag kan met Lean en externe ondersteuning zo minimaal als mogelijk wordt ingezet.

Om u en uw organisatie laagdrempelig kennis te laten maken met Lean, verzorgen wij ook in-company Lean workshops. Door middel van een simulatiespel waarbij uw medewerkers zelf in een eenvoudig proces aan de slag gaan, leren ze de basisprincipes van Lean.

Nidva logo
Contact